CMD368 TF88

Khuyến mãi Thắng Thêm 1.88% Tiền Đặt Cược Thường Xuyên

Link vào 188BET:            188BET             Link 2              Link 3             Link 4Đặt 1 cược mỗi ngày tại 188BET và nhận thêm 1.88% tiền thắng cược, lên đến 2,000,000 Đồng. Cược Ngay!
Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết
 1. Thắng Thêm 1.88% Tiền Đặt Cược Thường Xuyên ("Khuyến Mãi") được áp dụng cho tất cả thành viên 188BET đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD ("thành viên hợp lệ").
 2. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/07/2014 11:00AM đến ngày 01/10/2014 10:59AM (GMT+7) ("thời gian Khuyến Mãi").
 3. Thời gian Khuyến Mãi bao gồm các tháng, mỗi tháng riêng biệt bắt đầu từ mỗi ngày 1 11:00AM của tháng hiện tại và kết thúc vào ngày 1 tiếp theo 10:59AM của tháng tiếp theo (GMT+7) ("tháng Khuyến Mãi").
 4. Việc tham gia Khuyến Mãi là tự động nhưng cần đạt điều kiện.
 5. Điều kiện Khuyến Mãi yêu cầu thành viên hợp lệ đặt ít nhất 1 cược mỗi ngày tại sản phẩm bất kỳ của 188BET (Thể thao, Casino, Casino trực tuyến, Bài Tố/Poker hoặc Keno) và không gián đoạn bất kì ngày nào mỗi tháng Khuyến Mãi trong thời gian Khuyến Mãi. Theo mục đích Khuyến Mãi, mỗi ngày bắt đầu từ 11:00AM của ngày hiện tại và kết thúc vào 10:59AM của ngày tiếp theo (GMT+7).
 6. Tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ sẽ được thưởng thêm 1.88%, dựa trên tổng số tiền thắng cược ròng tại các sản phẩm 188BET tại Điều Khoản 5 mỗi tháng Khuyến Mãi trong thời gian Khuyến Mãi. Số tiền thưởng tối đa cho mỗi thành viên hợp lệ lên đến 2,000,000 VND hoặc 98 USD.
 7. Tiền thưởng sẽ chỉ áp dụng cho tháng hiện tại và các tháng tiếp theo trong thời gian Khuyến Mãi dựa trên việc tham gia Khuyến Mãi.
 8. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET Thể Thao của mỗi thành viên hợp lệ vào ngày 10 tiếp theo của mỗi tháng Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản (nếu có).
 9. Tất cả tiền thưởng nhận được bởi thành viên hợp lệ từ Khuyến Mãi cần được sử dụng đặt cược 1 lần tại sản phẩm bất kỳ của 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.
 10. Theo mục đích Khuyến Mãi, chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược đặt có tỉ lệ Châu Âu thấp hơn 1.75 hoặc tỉ lệ Châu Á thấp hơn 0.75, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 11. Khách hàng tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.
Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited ("Cube") tại website www.188BET.com ("Site") và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JD.
Previous Post Next Post